Matius 9:1-8 | Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah la ke kota-Nya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika…

Renungan Harian, Selasa 28 Juni 2022 | Pada jaman Yesus hidup di dunia ini, mitos tentang dewa-dewi yang menguasai alam semesta (seperti: dewa langit, bumi, angin, laut, dsb) masih berkembang…

Suatu ketika hiduplah seorang saudagar yang kaya raya. Dia mempunyai seorang hamba yang setia namun sangat lugu.Suatu kali sang saudagar menyuruh hambanya itu pergi ke sebuah perkampungan miskin untuk menagih…

Follow us: